Dobrovoljno vatrogasno društvo Gornja Stubica

DOBROVOLJNO
VATROGASNO DRUŠTVO
GORNJA STUBICA

Predsjednik: Marko Klanjčić mob. 098 793 835
Dopredsjednik: Mladen Škudar mob. 098 30 57 84
Tajnik: Stjepan-Svemirko Čekolj mob.098 281 467
Blagajnik:Ivica Sekalec 098 196 78 55
Zapovjednik:Marko Frajtak mob.098 754 150
Zamjenik zapovijednika:Krešimir Znika mob. 098 18 62 416

e-mail: dvdgornjastubica@gmail.com

112 je jedinstveni broj za hitne službe koji se koristi u Republici Hrvatskoj, a dostupan je iz svih javnih telefonskih mreža bez naknade.
Osim navedenog broja hitne službe u uporabi su i pozivni brojevi hitnih službi u skladu s postojećim Planom numeriranja i to:
192 - policija
93 - vatrogasci
94 - hitna pomoć
112- dusz
1987 - Hrvatski autoklub

Svi brojevi hitnih službi dostupni su s bilo kojega telefonskog uređaja, uključujući i sve javne telefonske govornice.


U SLUČAJU DA ZAMIJETITE POŽAR

ODMAH NAZOVITE 93 A SVE OSTALO UČINIT ĆE VATROGASCI
O POŽARU MOŽETE DOJAVITI I NA BROJ TELEFONA 112

VRLO JE VAŽNO

NAVESTI TOČNU LOKACIJU ILI ADRESU GDJE JE NASTAO POŽAR, NESREĆA U PROMETU, POPLAVA ILI NEŠTO DRUGO TE OSTAVITI SVOJE PODATKE I BROJ TELEFONA NA KOJI VAS SE MOŽE DOBITI U SLUČAJU DA BI ZATREBALE DODATNE INFORMACIJE

NE SPUŠTAJTE SLUŠALICU

DOK VI RAZGOVARATE VATROGASNA POSTROJBA VEĆ KREĆE NA MJESTO DOGAĐAJA PA NEKA VAS NE ZABRINJAVA ŠTO SE OD VAS TRAŽE DODATNE INFORMACIJE ILI DOBIVATE UPUTE O POSTUPANJUčetvrtak, 1. ožujka 2012.

Poziv za Skupštinu 03.03.2012.

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
GORNJA STUBICA
Klasa:214-01/12-01/01
U Gornjoj Stubici, 24.02.2012.

Temeljem članka 23. i 24. Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornja Stubica od 12. siječnja 1998. godine i Izmjene i dopune Statuta od 09. travnja 2000. godine,upućuje se

P O Z I V

kojim se pozivate na redovnu 121. godišnju Skupštinu DVD-a G. Stubica
koja će se održati dana: 03. 03. 2012. g. (subota) u 18:00 h
u prostorijama Sportskog doma NK „Matija Gubec“

Za Skupštinu se predlaže slijedeći:
D N E V N I R E D
1. Otvaranje sjednice Skupštine,
2. Izbor radnih tijela Skupštine
a) radnog predsjedništva (3 člana)
b) zapisničara
c) ovjerovitelja zapisnika (2 člana)
d) verifikacione komisije (3 člana)
3. Izvještaj verifikacione komisije,
4. Podnošenje izvještaja o radu u 2011. g.
a) Upravnog odbora
b) Zapovjednika
c) O materijalno-financijskom poslovanju
d) Nadzornog odbora
5. Rasprava po izvještajima
6. Donošenje odluke o prihvaćanju svih izvještaja
7. Donošenje planova za 2012. g.
a) plan rada i
b) financijski plan.
8. Donošenje novog Statuta,
9. Donošenje Odluke o razješenju člana Upravnog odbora na osobni zahtjev i imenovanje novog člana,
10. Podjela odlikovanja i priznanja koja nisu preuzeta na redovnoj godišnjoj i svečanoj Skupštini društva u 2011.g.
11. Slobodna riječ.Izvješćujemo članove Društva da na dan Skupštine mogu izvršiti uvid u nacrt Statuta u vremenu od 15,00 sati do 17,30 sati ,odnosno do početka sjednice Skupštine u prostorijama Sportskog doma ili se možete putem telefona 098 281 467 informirati kod tajnika Društva.

Molimo Vas da se Skupštini odazovete u uniformi, u zakazano vrijeme te svojim prisustvom i raspravom pridonesete uspješnom radu Skupštine. Molimo sve članove koji iz opravdanih razloga ne mogu prisustvovati Skupštini da svoj nedolazak opravdaju kod tajnika na tel.098 281 467.

Tajnik: Predsjednik:
Stjepan-Svemirko Čekolj Jasmin Krizmanić dipl.inž.prom

Nema komentara:

Objavi komentar